EWA KOŁODZIEJ (GRZMIEL)

psychoterapeuta systemowy

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję z młodzieżą od 14 r.ż. i dorosłymi. W swojej pracy łączę myślenie systemowe i psychodynamiczne. 

 

W procesie psychoterapeutycznym istotne jest dla mnie stworzenie relacji, w której podstawą jest akceptacja, szacunek, dyskrecja. To czas na odkrywanie tego, co nieświadome, szukanie bardziej satysfakcjonującego życia.

 

Ukończyłam całościowe, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Szkoła posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Doświadczenie zawodowe zdobywałam będąc stażystką na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym prowadzonym przez Ex Cordis Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji w Lublinie, podczas kursu psychoterapii praktycznej organizowanym przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie, w Towarzystwie Nowa Kuźnia w Lublinie prowadząc zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach dla osób zainteresowanych tematem psychoterapii, dotyczących prowadzenia grup wsparcia.

 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

Psychoterapia

indywidualna

oddział Wspólna 50 & oddział Chmielna 116/118

150 zł
50 minut

Psychoterapia

par / małżeńska

oddział Wspólna 50 & oddział Chmielna 116/118

200 zł / 50 minut

250 zł / 75 minut

Psychoterapia

online/Skype

150 zł
50 minut

Godziny pracy

Środa

19-21

Środa

8-11

Czwartek

8-14