ANNA JACHNIEWICZ

psycholog

psycholog transportu

psychoterapeuta psychoanalityczny

Pracuję z młodzieżą od 15 r.ż. i z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Udzielam konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową. Pomagam osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, natręctw, nerwicy, nadmiernego stresu, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości czy zaburzeń odżywiania. Pracuję z osobami, które diagnozują u siebie syndrom DDA, współuzależnienie, mają trudności z koncentracją, prokrastynacją czy perfekcjonizmem, które doświadczyły traumy, przechodzą przez załamanie nerowe czy są w kryzysie emocjonalnym. Pracuję z osobami i parami, które mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, czują się samotni, doświadczyli zdrady czy przemocy.

Swoją pracę z Pacjentami opieram na założeniu, że proces terapeutyczny przede wszystkim opiera się na zbudowaniu relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, co umożliwia podjęcie wspólnej pracy, której celem jest rozeznanie i zrozumienie funkcjonowania pacjenta oraz przekazanie pacjentowi wiedzy na temat przyczyn jego problemów, trudności, zaburzeń.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, następnie ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także I i II stopień szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Obecnie odbywam pełne, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów". Ukończyłam również szkolenia z zakresu technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej, poradnictwa psychologicznego, muzykoterapii i psychodramy.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Stowarzyszenia Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

jachniewicz.jpg

Psychoterapia
indywidualna

180 zł
50 minut

Psychoterapia
par i małżeństw

50 minut - 230 zł
75 minut - 280 zł

Psychoterapia
online

180 zł
50 minut

Godziny pracy

Środa

14-17