MAŁGORZATA 

KABACIŃSKA-KRZYSZKOWIAK

psycholog

pedagog

psychoterapeuta psychodynamiczny

terapeuta uzależnień

Pracuję z osobami dorosłymi, udzielam konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, a także terapię uzależnień. Pomagam osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, lęku społecznego, fobii, natręctw, nerwicy, nadmiernego stresu. Pracuję z osobami, które diagnozują u siebie syndrom DDA, współuzależnienie, mają trudności z koncentracją czy prokrastynacją, które doświadczyły traumym przechodzą przez załamanie serowe czy są w kryzysie emocjonalnym  Pracuję z osobami, które mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji lub czują się samotni.

W pracy ważne jest dla mnie uważne słuchanie zgłaszanych przez pacjenta myśli, skojarzeń, odczuć, jak również koncentracja na doświadczeniu interpersonalnym  w relacji z terapeutą. Zależy mi na uzyskaniu przez pacjenta głębszego rozumienia siebie, swojej osobowości,wzorców relacji i wspieranie jego wysiłku na rzecz trwałych, satysfakcjonujących zmiany.

Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskałam tytuł magistra psychologii oraz magistra pedagogiki. Następnie ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1174. Ukończyłam również Studia podyplomowe w zakresie Psychologii transportu na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a obecnie kończę pełną, 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Psychoterapia
indywidualna

150 zł
50 minut

Terapia 
uzależnień

150 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

Czwratek

10-16

11-16