Diana Kasiak

psycholog

terapeuta uzależnień

psychoterapeuta Gestalt

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą od 16 r ż, prowadzę terapie grupowe, rodzinne oraz terapię uzależnień.  Pomagam osobom z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczającym zaburzeń lękowych, depresji, fobii, trudności w związkach i zbudowaniu relacji. Pracuję z osobami borykającymi się z DDA, autoagresją, perfekcjonizmem, ADHD, przeżywającymi żałobę po stracie, traumą. Prowadzę terapie krótko i długoterminowe a także konsultacje psychologiczne, interwencje w kryzysie.  

 

W pracy z Klientem zwracam uwagę na wszystko, co może mi umożliwić zrozumienie go. Najbardziej w relacji zależy mi na tym, żeby Klient z czasem zdobywał się na coraz więcej zaufania i w bezpieczny sposób wyrażał siebie. 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie ukończyłam Akredytowane Studium Terapii Uzależnień w Fundacji Błękitny Krzyż. Obecnie jestem w trakcie pełnego, 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Gestalt w Warszawie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Kasiak.jpg

Psychoterapia
  indywidualna 

150 zł
50 minut

Psychoterapia
indywidualna

150 zł
50 minut

Psychotheraphy 
in English

200 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

Czwartek

Piątek

Poniedziałek

Środa

Sobota

9-16

10-21

10-21

10-21

17-22

9-13