Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez Centrum Psychoterapii HELP

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Centrum Psychoterapii HELP z siedzibą przy  Chmielnej 116/118 lok. 102, Warszawa  (zwany dalej Centrum Psychoterapii) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Centrum Psychoterapii HELP z siedzibą przy ul. Chmielnej 116/118 lok. 102 w Warszawie (kod pocztowy: 00-801). 

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora, tj. konsultacje i/lub poradnictwo i/lub  diagnoza i/lub terapia psychologiczna i/lub psychoterapeutyczna, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub psychoterapeutycznej lub/i zaświadczenia.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania w/w zadań Centrum Psychoterapii HELP oraz w celach statystycznych.  

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w zadań Centrum Psychoterapii HELP. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu.  

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu wybranemu Psychoterapeucie (zwanemu dalej „Psychoterapeuta”), z którym współpracuje Administrator, w celu realizacji w/w zadań Centrum Psychoterapii HELP i z którym Pan/Pani odbędzie sesję psychologiczną i/lub psychoterapeutyczną. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.  

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wyrażenia niniejszej zgody.   

 10. Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.   

 11. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych, bardzo prosimy o sms pod numer 720 826 806 z taką informacją i/lub maila na adres kontakt@cphelp.pl i/lub anulowanie wizyty.

dobry psychoterapeuta par psycholog Warszawa Centrum terapia par couple psychotheraphy counseling in English in Warsaw English speaking therapist Warsaw city center