KAROLINA KOWALCZYK

psychoterapeuta Gestalt

Pracuję z młodzieżą od 13 r.ż. i dorosłymi. Pomagam osobom doświadczającym trudności emocjonalnych, obniżonego 

nastroju, stanów depresyjnych czy lękowych, braku wiary w siebie, które nie radzą sobie ze stresem, złością czy stratą.

W pracy terapeutycznej fundamentem są dla mnie dialog i relacja. Jestem ciekawa ludzi i ich historii, również tych pokoleniowych. Relacja terapeutyczna oznacza w moim rozumieniu towarzyszenie drugiej osobie w podróży do lepszego życia.

Wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii zdobywam w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, gdzie uczestniczę w pełnym, 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym oraz kursie psychologii dla absolwentów kierunków humanistycznych. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Psychoterapia
indywidualna

150 zł
50 minut

Psychoterapia
online

150 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Środa

17-21

17-21