top of page

Emilia Kręciejewska

psycholog

psychoterapeutka integracyjna

Pracuję stacjonarnie oraz online z dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia. Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, udzielam konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego. Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach lub toksycznych relacji, nadmiernego stresu, zaburzeń nastroju, depresji, przeżywającym kryzys emocjonalny, żałobę, borykającym się z DDA, ADHD, ADD, z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i odżywiania.

W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie stabilna relacja, oparta na wzajemnym zaufaniu, szczerości, dawaniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Zależy mi na życzliwej atmosferze współpracy, skoncentrowanej na pogłębianiu rozumienia siebie przez klienta i dążeniu do zmiany, w tempie dopasowanym do jego indywidualnych możliwości.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu, następnie ukończyłam roczną szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT EDU w Warszawie. Zakończyłam także całościowy 4-letni kurs psychoterapii w nurcie integracyjnym w Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, ukończyłam m.in. roczny kurs "Arteterapia - kultura przeciw wykluczeniu”  w Akademii Umiejętności Społecznych, specjalistyczne szkolenie "Zaburzenia seksualne wśród kobiet", „Trening umiejętności społecznych TUS", "Trening terapeutyczny" w Instytucie Gestalt. 

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Kręciejewska.JPG

Psychoterapia indywidualna
 

180 zł
50 minut

Psychoterapia indywidualna
ONLINE

180 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

9-13

bottom of page