SYLWIA KRUKOWSKA

psycholog

psychoterapeuta psychodynamiczny

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Pracuję z osobami od 13 r. ż.

Pomagam osobom doświadczającymi trudności emocjonalnych, osobowościowych, relacyjnych. Pracuję z osobami z niskim poczuciem własnej wartości, w depresji, z lękami. Pomagam osobom w żałobie czy nadmiernym stresie, tym w trudnych czy toksycznych relacjach oraz Borderline.

W pracy skupiam się na relacji terapeutycznej, czyli więzi rozwijającej się w trakcie trwania psychoterapii. W trakcie spotkań z pacjentami istotne znaczenie ma dla mnie refleksja nad nieświadomością. Moim zadaniem jest dostarczenie pacjentowi lepszego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej oraz zewnętrznej, co pozwala na wprowadzanie korzystnych zmian w funkcjonowaniu intra – oraz interpersonalnym. Istotne jest dla mnie przestrzeganie zasad etyki zawodu psychologa, a także podnoszenie moich kompetencji osobistych i zawodowych.

Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, odbyłam liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, obecne jestem na ostatnim roku 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (akredytowane przez PTP).

 

Swoją prace regularnie poddaje superwizji. 

Psychoterapia indywidualna

140 zł

50 minut

Psychoterapia par i małżeństw

200 zł / 50 minut

250 zł / 75 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

7-17

Wspólna 50

  • Facebook
Kontakt

T: 720 826 806​

M: kontakt@cphelp.pl

Oddział Chmielna

ul. Chmielna 116/118, Warszawa

Oddział Wspólna

ul. Wspólna 50, Warszawa

#psycholog #psychoterapeuta #psychoterapia #Warszawa