SYLWIA KRUKOWSKA-SĘK

psycholog

psychoterapeuta psychodynamiczny

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Pracuję z osobami od 13 r. ż.

Pomagam osobom doświadczającymi trudności emocjonalnych, osobowościowych, relacyjnych. Pracuję z osobami z niskim poczuciem własnej wartości, w depresji, z lękami. Pomagam osobom w żałobie czy nadmiernym stresie, tym w trudnych czy toksycznych relacjach oraz Borderline.

W pracy skupiam się na relacji terapeutycznej, czyli więzi rozwijającej się w trakcie trwania psychoterapii. W trakcie spotkań z pacjentami istotne znaczenie ma dla mnie refleksja nad nieświadomością. Moim zadaniem jest dostarczenie pacjentowi lepszego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej oraz zewnętrznej, co pozwala na wprowadzanie korzystnych zmian w funkcjonowaniu intra – oraz interpersonalnym. Istotne jest dla mnie przestrzeganie zasad etyki zawodu psychologa, a także podnoszenie moich kompetencji osobistych i zawodowych.

Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, odbyłam liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, obecne jestem na ostatnim roku 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (akredytowane przez PTP).

 

Swoją prace regularnie poddaje superwizji. 

Psychoterapia indywidualna

oddział Wspólna 50

150 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

14-22

Piątek

17-22