• Facebook
Kontakt

Chmielna 116/118

Warszawa

​​

T: 720 826 806​

M: kontakt@cphelp.pl

#psycholog #psychoterapeuta #psychoterapia #Warszawa

Metoda samorozwoju, rozwiązywania trudności osobistych i leczenia zaburzeń nastroju, emocjonalnych oraz osobowości, np. radzenia sobie ze stresem, presją, traumą, żałobą, złością, agresją, atakami paniki, lękami, fobiami, natręctwami, nerwicami, depresją, zaburzeniami odżywiania, niskim poczuciem własnej wartości, niską samooceną, trudnościami z budowaniem i utrzymywaniem relacji, itp.

Pracujemy z osobami od 13 r.ż.

dobry psychoterapeuta centrum

dobry psychoterapeuta warszawa

Metoda pomocy w radzeniu sobie z ostrym i nieoczekiwanym wydarzeniem krytycznym: stresem, zagrożeniem, poczuciem niepewności, utratą kontroli, napięciem. Pomocna, gdy na drodze do osiągnięcia ważnych celów życiowych napotykamy przeszkody i nie jesteśmy w stanie ich przezwyciężyć za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów, gdy wchodzimy w stan braku równowagi i dezorganizacji

dobry psycholog centrum

dobry psycholog warszawa

Terapia indywidualna lub interwencja w kryzysie prowadzone na odległość - za pośrednictwem Skype.

konsultacja psychologiczna

konsultacja u psychologa

konsultacja u terapeuty

konsultacja u psychoterapeuty

dobry psychoterapeuta

psychoterapia na skype

dobry psycholog na skype

dobry psycholog online

dobry psychoterapeuta online

Metoda, która pomaga partnerom lepiej rozumieć siebie wzajemnie, jak i podłoże trudności w relacji, wyrażać swoje uczucia i myśli oraz zaspokajać potrzeby każdego z nich. Pomocna w przezwyciężeniu konfliktów i sytuacji kryzysowych, zrozumieniu wyobrażeń i oczekiwań w stosunku do partnera i związku oraz sposobu reagowania na zachowanie drugiej osoby

dobry terapeuta par warszawa

dobry terapeuta par centrum

dobry psychoterapeuta par warszawa dobry psychoterapeuta par cantrum

Method of self-development, solving personal difficulties and treatment of emotional and personality disorders, eg. coping with stress, pressure, trauma, mourning, anger, aggression, panic attacks, fears, phobias, obsessions, neuroses, depression, eating disorders, low self-esteem, difficulties with building and maintaining relationships, etc.

good psychotherapy in english in Warsaw best counselling in English in Warsaw English therapist in Warsaw English speaking therapist in Warsaw

Method that helps partners:

- better understand each other as well as the background of a relationship difficulties

- to express their feelings and thoughts

- to satisfy their needs

- to overcome conflicts and crisis situations

- to understand expectations for the partner and the relationship as well as own reactions to a partner's behavior 

best couple counseling in English in Warsaw English speaking couple therapist in Warsaw psychotherapy in English