top of page

MAŁGORZATA PIOTROWSKA

pedagog

dyplomowany psychoterapeuta integracyjny

 

Pracuję stacjonarnie oraz online z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię krótko i długoterminową, udzielam poradnictwa psychologicznego, prowadzę także psychoterapię rodzinną.  Pomagam osobom, które doświadczają zaburzeń nastroju, ataków paniki, zaburzeń lękowych, lęku społecznego, trudności w relacjach lub toksycznych relacji, nadmiernego stresu, trudności wychowawczych z dziećmi, przeżywającym kryzys emocjonalny, traumę, współuzależnionym, DDA.

 

W pracy z Klientem zwracam uwagę na indywidualne cechy każdej osoby przychodzącej na psychoterapię. Podstawą jest dla mnie praca nad zbudowaniem silnego przymierza terapeutycznego. 

 

Tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej uzyskałam w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Jestem dyplomowaną psychoterapeutką integracyjną, ukończyłam pełne 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach - ukończyłam m.in. Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w IPZ, warsztaty "Praca z traumą"  oraz "Praca z pacjentem psychotycznym" w Ośrodku "Ogród" , "Ciało w psychoterapii", "8xOdporność na stres. Doraźne wsparcie psychologiczne"

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Piotrowska.jpg

Psychoterapia

  indywidualna /ONLINE
oddział Wspólna, Śródmieście
 

od 200 zł
50 minut

Psychoterapia 
rodzinna


 

250 zł
50 minut

Godziny pracy

Środa

 

Sobota

17-21

 

12-15

bottom of page