top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraPsychoterapia HELP

Czym są zaburzenia osobowości i jak je rozpoznać?

Zaktualizowano: 27 lis 2022

Zaburzenia osobowości można rozpoznać poprzez obecność trwałych cech charakterologicznych oraz utrwalonych wzorców postępowania, zachowania, relacji z innymi ludźmi i funkcjonowania w społeczności. Osoby, w zależności od rodzaju zaburzeń osobowości, przeżywają siebie i innych w określony sposób, odbiegający od rzeczywistości.


Trudności związane są z zaburzoną strukturą osobowości człowieka i związanymi z tym konsekwencji w różnych dziedzinach życia. Obecność tych cech utrudnia funkcjonowanie osoby w różnych sferach życia, często spowalniając, a nawet całkowicie hamując jej rozwój. W przeciwieństwie do innych zaburzeń psychicznych, cechy osobowościowe są bardziej utrwalone, w związku z czym ich zmiana wymaga bardziej długotrwałych oddziaływań psychoterapeutycznych.


Jakie mogą być objawy?

Podczas diagnozy najczęściej bierze się pod uwagę:

 • trwałość zaburzenia w czasie (powyżej dwóch lat)

 • zaburzenie wpływa na problemy z tożsamością, samooceną pacjenta, ale także na relacje interpersonalne (np. trudności w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji)

 • wykluczenie wpływu substancji psychoaktywnych czy leków na obecność symptomów

 • wpływ zaburzenia na odczuwanie dyskomfortu lub istotne upośledzenie funkcjonowania w którymś obszarze życia pacjenta (rodzinne, społeczne, osobiste itp.)

 • zaburzenie jest obecne w różnych sytuacjach osobistych i interpersonalnych

 • zaburzenie jest obecne w schematach poznawczych, doświadczeniu emocjonalnym, ekspresji emocjonalnej i zachowaniu które jest nieadaptacyjne (np. nieelastyczne i słabo regulowane)

 • sposób zachowania charakteryzujący zaburzenie nie może być wyjaśniony przez czynniki socjologiczne lub kulturowe

Jakie są rodzaje zaburzeń osobowości?

Zaburzenia osobowości dzieli się na trzy grupy, które łączą cechy wspólne:


Klaster A - dziwaczność i ekscentryczność:

 • osobowość paranoiczna

 • osobowość schizotypowa

 • osobowość schizoidalna

Klaster B - dramatyczność, emocjonalność i lekceważenie norm:

 • osobowość narcystyczna

 • osobowość borderline

 • osobowość histrioniczna

 • osobowość psychopatyczna

Klaster C - napięcie, lęk i przerażenie:

 • osobowość unikająca

 • osobowość bierno-zależna

 • osobowość obsesyjno-kompulsyjna

Jak zdiagnozować zaburzenia osobowości?

Podczas psychoterapii najczęściej kilka/kilkanaście pierwszych spotkań terapeutycznych poświęcona jest wzajemnemu poznaniu się, postawieniu diagnozy oraz ustaleniu wspólnych celów terapeutycznych.

Pomocne bywa wykonanie testów psychologicznych, np. SCID-5.


Jak je leczyć?

Najskuteczniejszą i podstawową metodą leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia. W trakcie spotkań tworzy się bezpieczna relacja terapeutyczna, pełna zrozumienia i wsparcia, która pomaga osobie cierpiącej na zaburzenia osobowości, zrozumieć wzorce swojego funkcjonowania. Terapeuta wskazuje w jaki sposób zmieniać nieprzystosowawcze zachowania. Jednak jest to proces długotrwały, dlatego pacjent powinien przygotować się na pracę długoterminową. Aby wspomóc działanie psychoterapii często włącza się farmakoterapię, która ma pomóc pacjentowi w kontrolowaniu emocji oraz nieadaptacyjnych zachowań.


Zauważasz u siebie niepokojące objawy? Umów wstępną, darmową konsultację z psychologiem, który pomoże Ci rozeznać się w trudnościach i pomoże dobrać metodę leczenia:

bottom of page