RENATA PUK-PIETRUSZYŃSKA

psycholog

psychoterapeuta integracyjny

specjalista terapii uzależnień

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, cierpiących z powodu szeroko rozumianych problemów emocjonalnych oraz terapię par i rodzin. Pracuję również z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin  (współuzależnienie, DDA). Mam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej, a także ze sprawcami przemocy. 

 

Jestem absolwentem psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiadam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Ukończyłam również 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W chwili obecnej kontynuuję swój rozwój zawodowy szkoląc się w zakresie psychoterapii rodzin i par w ramach 4-letniego kursu z psychoterapii systemowej.

 

W swojej pracy wykorzystuje różne podejścia psychoterapeutyczne, w zależności od potrzeb oraz problemów pacjenta. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

www-wizerunekprofesjonalisty-pl_Renata P

Psychoterapia
par / małżeńska

oddział Wspólna 50 & oddział Chmielna 116/118

200 zł / 50 minut

250 zł / 75 minut

Psychoterapia indywidualna

oddział Wspólna 50 & oddział Chmielna 116/118

150 zł
50 minut

Psychoterapia 
online / Skype

150 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

15-18

Środa

7-16

Piątek

15-18