ŁUKASZ RACZKOWSKI

pedagog

psychoterapeuta psychodynamiczne

Pracuję z młodzieżą od 13 r.ż. i osobami z dorosłymi, które doświadczają trudności emocjonalnych, lęku społecznego, natrętnych myśli, zaburzeń nastroju, kryzysu emocjonalnego czy załamania nerwowego. Tym, którym trudno zbudować satysfakcjonujące relacje z innymi i tym, które nie potrafią poradzić sobie ze stresem, samotnością, żałobą czy stratą. Pracuję z osobami, które identyfikują u siebie syndrom DDA, które borykają się z niskim poczuciem własnej wartości czy zaburzeniami osobowości. Udzielam konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię krótko- oraz długoterminową. 

W procesie terapeutycznym najważniejsza jest dla mnie przede wszystkim relacja, ponieważ to jest klucz do zmiany. Dbam o to, aby Klient czuł się za mną bezpiecznie.

 

Tytuł magistra pedagogiki uzyskałam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a następnie kontynuowałem edukację w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - początkowo na  Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a obecnie w  Szkole Psychoterapii Psychodynamiczne. Uczestniczyłem w licznym kurasach i szkoleniach z pracy z młodzieżą oraz z osobami z problemem uzależnienia

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psychoterapia
online

150 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Czwartek

16-21

16-19