top of page

JAKUB RÓG-MAZUREK

psycholog

interwent kryzysowy

psychoterapeuta psychodynamiczny 

Pracuję stacjonarnie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 12 roku życia, prowadzę poradnictwo psychologiczne, jestem interwentem kryzysowym. Zajmuję się psychoterapią krótko- i długoterminową osób doświadczających problemów życiowych związanych z między innymi: trudnościami emocjonalnymi takimi jak brak pewności siebie, nadmierny stres, perfekcjonizm, załamanie nerwowe, trudnościami w relacjach, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami odżywiania oraz osobowości (Borderline, BPD, SPD, DPD)

 

Podstawą mojej pracy zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi jest relacja oparta na empatii. Tego rodzaju kontakt pozwala na ujawnienie się różnych wzorców radzenia sobie z trudnościami, źródeł cierpienia, a także uruchomienie mechanizmów zmian. Pracuję w paradygmacie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. W pracy stosuje się do Kodeksu Zawodowego Psychologa, zapewniając anonimowość i szacunek do wyborów pacjenta.

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałem na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, następnie ukończyłem Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP) oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii a aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Róg.jpg

Psychoterapia
indywidualna
Oddział Poznań

170 zł
50 minut

Psychoterapia młodzieży
Oddział Poznań

170 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

Niedziela

20-22

9-12

bottom of page