KATARZYNA SZOSTAK

psycholog

dyplomowany psychoterapeuta integracyjny

terapeutka schematów

terapeutka par i małżeństw

Pracuję z osobami dorosłymi i parami. Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych  i seksuologicznych oraz interwencji w kryzysie. Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjno-lękowych, niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju czy osobowości. Pomagam osobom nieradzącym sobie ze stresem, presją, napięciem, złością, żałobą, przechodzącym kryzys emocjonalny czy załamanie nerwowe. Pracuję z osobami, którym trudno zbudować satysfakcjonujący związek i parami, które znalazły się w kryzysie, nie mogą się dogadać, doświadczyły straty czy zdrady.

W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta oraz współpracy z nim przy ich rozwiązywaniu. Pracuję integracyjne, dopasowując sposób pracy do potrzeb Klienta.

 

Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam studia magisterkie na kierunku psychologia w dwóch specjalizacjach: psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna (2011 r.), a także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (2012 r.).  W 2019 r. ukończyłam 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii (akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a następnie roczne Studium Pomocy Psychologicznej dla Par (2021 r.), oba w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia z "Terapia Schematu" w Centrum CBT.

 

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, m.in. z Lieven Migerode (terapia EFT), Bogdan de Barbaro (praca z parą), Arnie Reed (terapia schematu w narcyzmie i Borderline), Hope Arnold (DBT), Wendy Behary (terapia schematów w narcyzmie).

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora, aby móc jeszcze lepiej pomagać moim Klientom.

IMG_8983.JPG

SZKOLENIA:

 • "Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej" - Centrum CBT EDU

 • "Konceptualizacja i terapia poznawczo-behawioralna klinicznego perfekcjonizmu" - Centrum Inter Ego

 • "Self-compassion w praktyce terapeutycznej ACT" - ośrodek Poza Schematami

 • "Praca z parą pozostającą w nasilonym konflikcie" - Centrum InterEgo

 • "Niewidoczny destruktor czyli jak pracować z lękami charakterystycznymi dla życia w związku" - Centrum InterEgo

 • "Praca z parą zmagającą się z problemami z dziećmi" - Centrum InterEgo

 • "Tiki - diagnoza i terapia" - ośrodek Poza Schematami

 • "Zmniejszanie dystansu w relacjach miłosnych, przywracanie więzi i nadziei" prowadzone przez Lieven Migerode - Laboratorium Psychoedukacji

 • Warsztaty "Dobry dialog w terapii relacji" - prof. Bogdan de Barbaro

 • Konferencja "Dystans i bliskość w psychoterapii" - Szkoła Letnia 2021 r. Laboratorium Psychoedukacji

 • "Wprowadzenie do RO-DBT" prowadzone przez Hope Arnold - Polskiego Towarzystwa RO DBT

 • "Terapia schematów w narcyzmie" prowadzone przez Wendy Behary - Uczę się ACT

 • Konferencja "Psychoterapia wobec bezradności i rozpaczy" - Szkoła Letnia 2022 r. Laboratorium Psychoedukacji

Psychoterapia indywidualna
stacjonarnie &online

400 zł
50 minut

Psychotheraphy
in English

stationary & online

500 zł
50 minutes

Terapia par i małżeństw

50 minut - 500 zł

Couple counseling

50 minutes - 600 zł

Godziny pracy

Wtorek

Piątek

8-12

8-12

Środa

Czwartek

8-11

8-12