KATARZYNA SZOSTAK

psycholog

psychoterapeuta integracyjny

terapeutka schematów

terapeutka par i małżeństw

Pracuję z osobami dorosłymi i parami. Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych  i seksuologicznych oraz interwencji w kryzysie. Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjno-lękowych, niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju czy osobowości. Pomagam osobom nieradzącym sobie ze stresem, presją, napięciem, złością, żałobą, przechodzącym kryzys emocjonalny czy załamanie nerwowe. Pracuję z osobami, którym trudno zbudować satysfakcjonujący związek i parami, które znalazły się w kryzysie, nie mogą się dogadać, doświadczyły straty czy zdrady.

W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta oraz współpracy z nim przy ich rozwiązywaniu. Pracuję integracyjne, dopasowując sposób pracy do potrzeb Klienta.

 

Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam studia magisterkie na kierunku psychologia w dwóch specjalizacjach: psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna (2011 r.), a także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (2012 r.).  W 2019 r. ukończyłam 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii (akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a następnie roczne Studium Pomocy Psychologicznej dla Par (2021 r.), oba w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia z "Terapia Schematu" w Centrum CBT.

 

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, m.in. z               Lieven Migerode (terapia EFT), Arnie Reed (TS: BPD, NPD), Hope Arnold (DBT). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora, aby móc jeszcze lepiej pomagać moim Klientom.

SZKOLENIA:

  • "Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej" - Centrum CBT EDU

  • "Konceptualizacja i terapia poznawczo-behawioralna klinicznego perfekcjonizmu" - Centrum Inter Ego

  • "Self-compassion w praktyce terapeutycznej ACT" - ośrodek Poza Schematami

  • "Praca z parą pozostającą w nasilonym konflikcie" - Centrum InterEgo

  • "Niewidoczny destruktor czyli jak pracować z lękami charakterystycznymi dla życia w związku" - Centrum InterEgo

  • "Praca z parą zmagającą się z problemami z dziećmi" - Centrum InterEgo

  • "Tiki - diagnoza i terapia" - ośrodek Poza Schematami

  • "Zmniejszanie dystansu w relacjach miłosnych, przywracanie więzi i nadziei" - Laboratorium Psychoedukacji

  • "Znaczenie więzi. Zjawiska grupowe w budowaniu więzi u pacjentów mających problem z używaniem substancji" - Laboratorium Psychoedukacji

  • "Wprowadzenie do RO-DBT - Polskiego Towarzystwa RO DBT

Psychoterapia indywidualna

 

oddział Wspólna 50 & odział Chmielna 116/118

200 zł

50 minut

Psychotheraphy
in English

Wspólna St No. 50

250 zł

50 minutes

Couple psychotheraphy
in English

Wspólna St No. 50

50 minutes - 300 zł

75 minutes - 400 zł

Godziny pracy

Wtorek

12-18

Środa

Czwartek

9-17 

7-15