top of page

KATARZYNA SZOSTAK

psycholog

dyplomowany psychoterapeuta integracyjny

terapeutka schematów

terapeutka par i małżeństw

Pracuję z osobami dorosłymi i parami. Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych  i seksuologicznych oraz interwencji w kryzysie. Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjno-lękowych, niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju czy osobowości. Pomagam osobom nieradzącym sobie ze stresem, presją, napięciem, złością, żałobą, przechodzącym kryzys emocjonalny czy załamanie nerwowe. Pracuję z osobami, którym trudno zbudować satysfakcjonujący związek i parami, które znalazły się w kryzysie, nie mogą się dogadać, doświadczyły straty czy zdrady.

W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta oraz współpracy z nim przy ich rozwiązywaniu. Pracuję integracyjne, dopasowując sposób pracy do potrzeb Klienta.

 

Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam studia magisterkie na kierunku psychologia w dwóch specjalizacjach: psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna (2011 r.), a także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (2012 r.).  W 2019 r. ukończyłam 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii (akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a następnie roczne Studium Pomocy Psychologicznej dla Par (2021 r.), oba w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Uczestniczyłam również w rocznym szkoleniu "Terapia Schematu" w Centrum CBT.

 

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, m.in. z Lieven Migerode (terapia EFT), Bogdan de Barbaro (praca z parą), Arnie Reed, Wendy BeharySusan Simpson, Eckhard Roediger (terapia schematów), Hope Arnold (DBT), Jennifer Kem, Rusa Harris (ACT).

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, aby móc jeszcze lepiej pomagać moim Klientom.

IMG_8983.JPG

SZKOLENIA:

 • "Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej" - Centrum CBT EDU

 • "Konceptualizacja i terapia poznawczo-behawioralna klinicznego perfekcjonizmu" - Centrum Inter Ego

 • "Self-compassion w praktyce terapeutycznej ACT" - ośrodek Poza Schematami

 • "Praca z parą pozostającą w nasilonym konflikcie" - Centrum InterEgo

 • "Niewidoczny destruktor czyli jak pracować z lękami charakterystycznymi dla życia w związku" - Centrum InterEgo

 • "Praca z parą zmagającą się z problemami z dziećmi" - Centrum InterEgo

 • "Tiki - diagnoza i terapia" - ośrodek Poza Schematami

 • "Zmniejszanie dystansu w relacjach miłosnych, przywracanie więzi i nadziei" - Lieven Migerode, Laboratorium Psychoedukacji

 • Warsztaty "Dobry dialog w terapii relacji" - prof. Bogdan de Barbaro

 • Konferencja "Dystans i bliskość w psychoterapii" - Szkoła Letnia 2021 r. Laboratorium Psychoedukacji

 • "Wprowadzenie do RO-DBT" - Hope Arnold, Polskie Towarzystwo RO DBT

 • "Terapia schematów w narcyzmie" - Wendy Behary, Uczę się ACT

 • Konferencja "Psychoterapia wobec bezradności i rozpaczy" - Szkoła Letnia 2022 r. Laboratorium Psychoedukacji

 • "Terapii schematów w zaburzeniach odżywiania" - Susan Simpson, Uczę się ACT

 • "Lęk przed porażką i walka o bycie "wystarczająco dobrym". Perfekcjonizm w gabinecie terapeuty ACT" - Jennifer Kem, Uczę się ACT

 • "Gdy sytuacja staje się trudna: Co sprawdza się w pracy z wymagającymi klientami? Wykorzystanie empatycznej konfrontacji w ramach Kontekstualnej Terapii Schematów" - Eckhard Roediger, Uczę się ACT

 • Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją - prof. Sona Dimidjian, Uczę się ACT

 • Techniki reskrypcji wyobrażeniowej w pracy terapeutycznej - prof. Julie Krans, Uczę się ACT

Psychoterapia indywidualna

 

Terapia par i małżeństw

Psychoteraphy in English

Couple counseling
Couple teraphy

bottom of page