Metoda samorozwoju, rozwiązywania trudności osobistych i leczenia zaburzeń nastroju, emocjonalnych oraz osobowości, np. radzenia sobie ze stresem, presją, traumą, żałobą, złością, agresją, atakami paniki, lękami, fobiami, natręctwami, nerwicami, depresją, zaburzeniami odżywiania, niskim poczuciem własnej wartości, niską samooceną, trudnościami z budowaniem i utrzymywaniem relacji, itp.

Pracujemy z osobami od 11 r.ż.

Metoda pomocy w radzeniu sobie z ostrym i nieoczekiwanym wydarzeniem krytycznym: stresem, zagrożeniem, poczuciem niepewności, utratą kontroli, napięciem. Pomocna, gdy na drodze do osiągnięcia ważnych celów życiowych napotykamy przeszkody i nie jesteśmy w stanie ich przezwyciężyć za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów, gdy wchodzimy w stan braku równowagi i dezorganizacji

Terapia indywidualna lub interwencja w kryzysie prowadzone na odległość - za pośrednictwem Skype.

Metoda, która pomaga partnerom lepiej rozumieć siebie wzajemnie, jak i podłoże trudności w relacji, wyrażać swoje uczucia i myśli oraz zaspokajać potrzeby każdego z nich. Pomocna w przezwyciężeniu konfliktów i sytuacji kryzysowych, zrozumieniu wyobrażeń i oczekiwań w stosunku do partnera i związku oraz sposobu reagowania na zachowanie drugiej osoby

Method of self-development, solving personal difficulties and treatment of emotional and personality disorders, eg. coping with stress, pressure, trauma, mourning, anger, aggression, panic attacks, fears, phobias, obsessions, neuroses, depression, eating disorders, low self-esteem, difficulties with building and maintaining relationships, etc.

Method that helps partners:

- better understand each other as well as the background of a relationship difficulties

- to express their feelings and thoughts

- to satisfy their needs

- to overcome conflicts and crisis situations

- to understand expectations for the partner and the relationship as well as own reactions to a partner's behavior 

Kontakt
  • Facebook

T: 720 826 806​

M: kontakt@cphelp.pl

Oddział Chmielna

ul. Chmielna 116/118, Warszawa

Oddział Wspólna

ul. Wspólna 50, Warszawa