top of page

AGNIESZKA WITKOWSKA

psycholog

psychoterapeuta psychodynamiczny 

Pracuję z osobami dorosłymi, udziałem konsultacji psychologicznych i seksuologicznych oraz interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię długoterminową.

Pomagam osobom doświadczającym szerokiego spektrum trudności lękowo-depresyjnych, obniżonego nastroju, które przechodzą załamanie nerwowe czy są w kryzysie. Pracuję z osobami z niskim poczuciem własnej wartości, samo-okaleczającymi się, z diagnozą zaburzeń osobowości. 

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie im. Kardynała S. Wyszyńskiego, a 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne podjęłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. J. Sobieskiego, na Oddziale Neurologii Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha, czy na Psychiatrycznym Oddziale Całodobowym Szpitala Wolskiego.

Podstawą w mojej pracy z Pacjentem jest diagnoza organizacji osobowości, dzięki której mogę dobrać najskuteczniejszą metodę leczenia.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

wizerunekprofesjonalistypl-Projekt Kasi

Psychoterapia
indywidualna
oddział Wspólna 50

200 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

Czwartek

17-19

11-13

bottom of page