top of page

MARIA ZABŁOCKA

psycholog

psychoterapeuta integracyjny

Pracuję stacjonarnie oraz online z dorosłymi prowadząc psychoterapię krótko i długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom doświadczającym lęku społecznego, fobii, kryzysu w związku, trudności w relacjach, samotności, zaburzeń nastroju, borykającym się z depresją, nerwicę, niskim poczuciem własnej wartości, z syndromem DDA.

W procesie terapii bardzo dużą wagę przywiązuję do budowania relacji psychoterapeutycznej w atmosferze szacunku i zrozumienia. Staram się pomóc moim klientom lepiej poznać i zrozumieć samych siebie, odkryć źródła i naturę ich trudności  oraz wspierać we wprowadzaniu trwałych zmian poprawiających jakość życia.  

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego ze specjalnością psychologi kliniczna. Jestem w trakcie pełnego 4letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam rownież studia podyplomowe z neuropsychologii klinicznej w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach, kursach, ukończyłam m.in. rok z terapią bohawioralno-poznawczą dzieci i młodzieży, kurs pierwszego stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowań, swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Zabłocka.JPG

Psychoterapia 
indywidualna

Oddział Szczecin  

od 160 zł
50 minut

Psychoterapia 
indywidualna ONLINE 

od 160 zł
50 minut

Godziny pracy

Czwartek

13-16

bottom of page