top of page

AGATA ZAPAŁA

psycholog

psychoterapeuta systemowy

Pracuję stacjonarnie oraz online z dorosłymi, parami i małżeństwami prowadząc psychoterapię krótko oraz długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom doświadczającym trudności emocjonalnych takich jak nadmierny stres, niska samoocena, ataki złości, syndrom DDA/DDD, trudności w relacjach, zaburzeń depresyjnych, z zaburzeniami lękowymi, osobowości (Borderline), z zaburzeniami neurorozwojowym (ASD, zespół Aspergera)

 

Autentyczna, otwarta relacja terapeutyczna jest dla mnie podstawowym narzędziem pracy.W relacji z Pacjentami bardzo ważne jest dla mnie tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia. Kieruję się zasadą, aby towarzyszyć osobom, z którymi pracuję w odkrywaniu źródeł trudności i szukaniu zasobów, w taki sposób, aby miały możliwość wzmacniania swojej niezależności  i poczucia sprawczości. Wierzę, że w procesie zmiany pomocne może być dostrzeganie i analizowanie różnych perspekty omawianego tematu.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Szczecińskim. Jestem w trakcie pełnego 5-letniego szkolenia w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, ukończyłam również I stopień TSR w  Centrum Rozwiązań. Stale się dokształcam poprzez udział w kursach i szkoleniach, ukończyłam m.in. Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA, intensywne eksperckie szkolenie – “Dobrze, że jesteś” w Ośrodku Terapii I Rozwoju, Psychoterapia poznawczo – behawioralna w pracy z perfekcjonizmem  w Niepublicznym Ośrodku Szkolenia Nauczycieli “Poza Schematami”, Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii – Wielkopolskie Centrum Onkologii. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapała.jpg.png

Psychoterapia
  indywidualna
Oddział Szczecin & Online

od 160 zł
50 minut

Terapia par i małżeństw
Oddział Szczecin & Online

230 zł - 50 minut
280 zł - 75 minut

Godziny pracy

Środa

8-14

bottom of page