top of page

DOMINIKA ZYŚK

magister psychologii 

terapeutka TSR

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoedukację. Pracuję z osobami dorosłymi. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń nastroju, nadmiernego stresu oraz trudności w relacjach interpersonalnych. Prowadzę także konsultacje seksuologiczne.

 

W pracy z Pacjentem najważniejsza jest dla mnie postawa empatii, otwartości i akceptacji. Bliskie są mi idee terapii poznawczo-behawioralnej i humanistycznej. Staram się stworzyć przestrzeń bezpieczną, gdzie wspólnie z Pacjentem, możemy szukać rozwiązań, które zapewnią poprawę w jego codziennym funkcjonowaniu. Podstawa pracy psychologicznej, to dla mnie zdrowa relacja terapeutyczna, oparta na zaufaniu i szacunku do drugiej osoby. 

Doświadczenie zdobywałam na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Mężczyzn w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, a także na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Kobiecym oraz Detoksykacyjnym Męskim w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie.

 

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie 2-letnich studiów podyplomowych ,,Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM, I stopnia szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz 4-letniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU (akredytowanej przez PTTPB) .

 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Zysk.jpg

Psychoterapia
indywidualna


 

180 zł
50 minut

180 zł
50 minut

Konsultacja
seksuologiczną

 

Godziny pracy

Poniedziałek

Środa

9-12

14-18

bottom of page