ANNA LECH

psycholog

terapeuta integracyjny 

Pracuję z parami i małżeństwami doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się, znalezieniu wspólnego języka czy podjęcia wspólnej decyzji. Z takimi, w których pojawi się przemoc, agresja, kłótnie, trudności wychowawcze, zdrada, utrata zaufania.

 

W pracy z parami najważniejsze dla mnie jest zbudowanie relacji, która pomaga doświadczać i odkrywać nowe możliwości dla obu stron co wpływa na poprawę ich związku,  podnosząc jakość życia. Wspieram parę w wychodzeniu ze starych schematów utrudniających funkcjonowanie  oraz pracuję nad odbudowywaniem więzi. 

Tytuł Magistra Psychologii uzyskałam na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Curie w Lublinie, ukończyłam dwie specjalizacje: psychologia społeczna i psychoprofilaktyka (2010). W 2011 ukończyłam studia podyplomowe Psychologia społeczna w rozwoju zawodowym na Uniwersytecie SWPS, a w 2020 I stopień Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie jestem w trakcie II stopnia szkolenia.

 

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję superwizji.

Psychoterapia
par / małżeńska

oddział Chmielna 116/118 & oddział Wspólna 50

200 zł / 50 minut

250 zł / 75 minut

Godziny pracy

Czwartek

17-21

Piątek

17-20