top of page

Katarzyna Chylak

psycholog

psychoterapeutka integracyjna

interwent kryzysowy, coach

Pracuję online z osobami dorosłymi, udzielam konsultacji psychologicznych, jestem interwentem kryzysowym. Pomagam osobom z zaburzeniami lękowymi m.in atakami paniki, lękiem społecznym, fobią, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami depresyjnymi (obniżony nastrój, brak motywacji, depresja sezonowa, z trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, z zaburzeniami osobowości (Borderline).

 

Uważam, że w pracy z Klientami jednym z najważniejszych czynników warunkujących skuteczność procesu terapeutycznego jest relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą, oparta na wzajemnym zaufaniu, szacunku i uważności. Pracując w nurcie integracyjnym elastycznie dobieram narzędzia oraz metody pracy, adekwatne do konkretnych sytuacji i potrzeb Klientów. 

Tytuł magistra Psychologii w specjalności klinicznej uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyłam roczne Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej, oraz studia podyplomowe z Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem w trakcie całościowego kursu Psychoterapii w nurcie integracyjnym w Instytucie Psychologii Zdrowia.  

W trosce o swoich klientów swoją pracę poddaję regularnej superwizji i stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach i konferencjach.

Chylak-new.jpeg

Psychoterapia indywidualna
ONLINE

200 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

16-18

bottom of page