top of page

JESSICA KANDEMIR                       (Di Benedetto)

psycholog

dyplomowany psychoterapeuta

integracyjny

Pracuję z  dorosłymi, parami i małżeństwami oraz młodzieżą od 13 roku życia. Udzielam konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową. Pomagam osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, lęku społecznego, nerwicy, nadmiernego stresu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Pracuję z osobami i parami, które mają trudności w relacjach, przechodzącym przez kryzys, czują się samotni.

W swojej pracy wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne w zależności od potrzeb  oraz trudności osób zgłaszających się na terapię. Najważniejsze jest dla mnie budowanie bezpiecznej relacji , podczas której towarzyszę klientowi w procesie zmiany z uwzględnieniem jego emocji oraz potrzeb. W pracy kieruję się życzliwością, empatią oraz akceptacją. 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim, następnie ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Ukończyłam  pełne, 4-letnie szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Kandemir.JPG

Psychoterapia
online

od 200 zł
50 minut

Psychoterapia
par i małżeństw
 online

250 zł - 50 minut
300 zł - 75 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Środa

 

Czwartek

16-18

 

17-20

14-20

bottom of page