top of page

KATARZYNA GARWOLIŃSKA

psycholog

dyplomowany psychoterapeuta integracyjny

terapeuta uzależnień

Pracuję z młodzieżą od 12 r.ż, osobami dorosłymi oraz z parami i małżeństwami. Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoedukacyjne, interwencję w kryzysie, psychoterapię krótko- oraz długoterminową oraz terapię uzależnień, DDA/DDD, współuzależnienia. Pomagam w poradzeniu sobie z depresją, anhedonią, brakiem sensu w życiu, atakami paniki, lękami, fobią społeczną, nerwicą, wahaniami nastroju. Pracuję z osobami doświadczającymi samotności, którym trudno zbudować satysfakcjonującą relację, którym doskwiera brak zrozumienia w związku. Pomagam parom w lepszym rozumienie siebie i swoich potrzeb, w lepszej komunikacji, przepracowaniu konfliktów, zdrady  czy straty. 

W pracy terapeutycznej bardzo ważne są dla mnie etyka i profesjonalizm, jestem żywo zaangażowana w proces oraz aktywny rozwój Klienta. Cechuje mnie szczere i empatyczne podejście do Klienta.  

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, równolegle ukończyłam Szkolenie w Dziedzinie Specjalisty Terapii i Rehabilitacji Uzależnień od Narkotyków w Stowarzyszeniu Natanaelum Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, które zakończyło się uzyskaniem przeze mnie Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień KBdsPN - SP/1432/2018. Następnie ukończyłam przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądz, a następnie pełne, 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Fundacji Kontekst na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

 

Garwolińska.jpg

Psychoterapia
par / małżeńska online

250 zł / 50 minut
300 zł / 75 minut

Terapia uzależnień
online

200 zł
50 minut

Psychoterapia 
indywidualna online 

200 zł
50 minut

Godziny pracy

Piątek

16-21

bottom of page