top of page

SYLWIA KRUSZEWSKA

pedagog

dyplomowany psychoterapeuta integracyjny 

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności emocjonalnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych, nadmiernego stresu, nie radzącymi sobie z natrętnymi myślami, stratą, prokrastynacją czy perfekcjonizmem. Pomagam osobom z niską samooceną, zaburzeniami odżywiania oraz tym, które mają trudność z budowaniem satysfakcjonujących relacji, które się samookaleczają, które przechodzą kryzys czy załamanie nerwowe. 

 

Tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej i wychowawczo-opiekuńczej  uzyskałam na UKSW. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uzyskując dyplom psychoterapeuty. Ukończyłam również kurs studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii w Pedagogikum oraz treningi astertywności i umiejętności wychowawczych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Specjalistyczej Opta oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Odbyłam staż kliniczny na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy. Dodatkowo pracowałam z osobami z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu.

W pracy z klientem ważna jest dla mnie uważność na osobę, na jej doświadczenie i przeżycie. A psychoterapia jest dla mnie procesem, w którym osoba pracuje nad zrozumieniem swoich przeżyć, emocji, doświadczeń, często chcąc ulżyć sobie w doświadczanych trudnościach. Może też być głębokim spotkaniem, prowadzącym do zmiany.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej  i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra. 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Kruszewska.jpg

Psychoterapia
indywidualna
oddział Wspólna 50

200 zł
50 minut

Psychoterapia

online

200 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

Środa 

Piątek

8-13

17-21

7-13

bottom of page