top of page

SYLWIA KRUSZEWSKA

pedagog

dyplomowany psychoterapeuta integracyjny 

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności emocjonalnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych, nadmiernego stresu, nie radzącymi sobie z natrętnymi myślami, stratą, prokrastynacją czy perfekcjonizmem. Pomagam osobom z niską samooceną, zaburzeniami odżywiania oraz tym, które mają trudność z budowaniem satysfakcjonujących relacji, które się samookaleczają, które przechodzą kryzys czy załamanie nerwowe. 

 

Tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej i wychowawczo-opiekuńczej  uzyskałam na UKSW. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uzyskując dyplom psychoterapeuty. Ukończyłam również kurs studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii w Pedagogikum oraz treningi astertywności i umiejętności wychowawczych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Specjalistyczej Opta oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Odbyłam staż kliniczny na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy. Dodatkowo pracowałam z osobami z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu.

W pracy z klientem ważna jest dla mnie uważność na osobę, na jej doświadczenie i przeżycie. A psychoterapia jest dla mnie procesem, w którym osoba pracuje nad zrozumieniem swoich przeżyć, emocji, doświadczeń, często chcąc ulżyć sobie w doświadczanych trudnościach. Może też być głębokim spotkaniem, prowadzącym do zmiany.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej  i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra. 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Kruszewska.jpg

Psychoterapia
indywidualna
oddział Wspólna 50

od 200 zł
50 minut

Psychoterapia

online

200 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

Środa 

Piątek

8-13

17-21

7-13

bottom of page