SYLWIA KRUSZEWSKA

pedagog

psychoterapeuta integracyjny 

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności emocjonalnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych, nadmiernego stresu, nie radzącymi sobie z natrętnymi myślami, stratą, prokrastynacją czy perfekcjonizmem. Pomagam osobom z niską samooceną, zaburzeniami odżywiania oraz tym, które mają trudność z budowaniem satysfakcjonujących relacji, które się samookaleczają, które przechodzą kryzys czy załamanie nerwowe. 

 

Tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej i wychowawczo-opiekuńczej  uzyskałam na UKSW, obecnie jestem w trakcie pełnego, 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam również kurs studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii w Pedagogikum oraz treningi astertywności i umiejętności wychowawczych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Specjalistyczej Opta oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W pracy z klientem ważna jest dla mnie uważność na osobę, na jej doświadczenie i przeżycie. A psychoterapia jest dla mnie procesem, w którym osoba pracuje nad zrozumieniem swoich przeżyć, emocji, doświadczeń, często chcąc ulżyć sobie w doświadczanych trudnościach. Może też być głębokim spotkaniem, prowadzącym do zmiany.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej  i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra. 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Psychoterapia

indywidualna

150 zł
50 minut

Psychoterapia

online

150 zł
50 minut

Godziny pracy

Piątek

8-12