top of page

Agnieszka Kurzyp

psychoterapeutka Gestalt

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych stacjonarnie oraz online w nurcie Gestalt. Pomagam w zaburzeniach nastroju oraz zaburzeniach lękowych, które bardzo często prowadzą do silnego cierpienia psychicznego, wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, utrudniają komunikację, kontakty społeczne oraz funkcjonowanie każdego dnia. Wspieram osoby w rozwoju osobistym, które chcą rozpocząć pracę nad sobą, nad zwiększeniem świadomości na swój temat, które chcą rozwiązać problemy życia codziennego lub przeżywające kryzys osobisty czy doświadczające wypalenia zawodowego.

 

Gestalt to przede wszystkim tworzenie relacji, która podczas terapii odgrywa kluczową rolę, uczy czuć się dobrze ze sobą, swoimi potrzebami i pragnieniami, uczy również tworzyć satysfakcjonujące związki ze sobą, z innymi oraz ze światem.

Podczas spotkań staram się stworzyć atmosferę, która umożliwia odczuwanie pełnej akceptacji, bezpieczeństwa oraz pozwala budować zaufanie.

 

Aktualnie kształcę się na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jestem też w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Gestalt, ukończyłam także kurs "Szkoła Letnia Gestalt" w Krakowie w celu doskonalenia kompetencji zawodowych.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym EAGT, a własną praktykę poddaję regularnej superwizji.

Kurzyp.jpg

Psychoterapia indywidualna
 

180 zł
50 minut

Terapia uzależnień

180zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Środa

Piątek

17-19

20-22

20-22

bottom of page