top of page

Maria Łankiewicz

psychoterapeutka Gestalt

Pracuję stacjonarnie z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi od 6 roku życia prowadząc psychoterapię krótko i długoterminową w języku polskim oraz angielskim. Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z kryzysem w różnych obszarach życia,  co skłoniło mnie do skupienia swojego warsztatu pracy wokół psychoterapii w nurcie Gestalt. Pomagam osobom borykającym się z trudnościami emocjonalnymi, lękowymi, depresyjnymi, z trudnościami w relacjach, z zaburzeniami osobowości, neurorozwojowymi (ADHD, ASD). Jestem otwarta na pracę terapeutyczną i rozwojową z osobami LGBTQIA+.

 

Dużą uwagę przywiązuję do etyki zawodowej i problematyki praw człowieka

Aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt realizując program kliniczny. Ukończyłam rozszerzony kurs psychologii, szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy, warsztaty pedagogiczne.

Działałam jako trenerka i asystentka w międzynarodowych projektach psychoedukacyjnych. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyłam w Migrant Info Point w Poznaniu oraz w Centrach Integracji Społecznej w Polsce i za granicą oraz jako aktywistka i animatorka (UK, Niemcy, Serbia). Swoją prace poddaję regularnej superwizji.

Łankiewicz.jpeg

Psychoterapia
  indywidualna 
Oddział Poznań

180 zł
50 minut

Psychotherapy in English

230 zł
50 minutes

Godziny pracy

Poniedziałek

16-21

bottom of page