top of page

JAKUB MIROWSKI

psycholog

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Pracuję stacjonarnie oraz online z młodzieżą od 13 r.ż. i osobami dorosłymi, prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową, terapię uzależnień, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom borykającym się z atakami paniki, zaburzeniami lękowymi, depresją, fobią, nerwicą, lękiem społecznym, doświadczającym trudności w relacjach lub toksycznych relacji, nerwicy, niskiego poczucia własnej wartości, nadmiernego stresu, agresji. Pracuję z osobami z syndromem ADHD, ADD, Borderline, pomagam osobom przeżywającym żałobę, traumę, kryzys emocjonalny.

Najważniejsze dla mnie w pracy z Klientem jest udzielnie mu kompleksowej pomocy oraz wsparcia w poszanowaniu dla jego potrzeb. W swojej pracy zwracam uwagę na indywidualne podejście, szacunek oraz wrażliwość na drugiego człowieka. 

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałem na Uniwersytecie  Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie też kontynuuję kształcenie na pełnym 4letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłem także pedagogikę na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Mirowski.jpg

Psychoterapia
indywidualna
oddział Poznań

od 160 zł
50 minut

Godziny pracy

Czwartek

Piątek

14-17

15-21

bottom of page