top of page

KATARZYNA SITAREK-KLIMEK

psycholog

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

certyfikowany psychoterapeuta uzależnień

Pracuję stacjonarnie z osobami dorosłymi, młodzieżą od 16 roku życia, prowadzę psychoterapię par i małżeństw, udzielam konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego, pracuję także w języku niemieckim. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń nastroju, depresji, ataków paniki, lęku społecznego, fobii, nerwicy, borykającym się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, niską samooceną, prokrastynacją, perfekcjonizmem, przeżywającym, kryzys emocjonalny, załamanie nerwowe, DDA.

Pracuję w nurcie poznawczo–behawioralnym oraz wykorzystuję elementy terapii schematu, dialogu motywującego, terapii ACT i DBT. Stosowane przeze mnie podejście terapeutyczne pozwala na szybkie zrozumienie mechanizmu podtrzymującego emocje i zachowania, które stanowią problem dla pacjenta - i wyjaśnienie go w przystępny i logiczny sposób. Następnie oferuje skuteczne techniki i narzędzia pozwalające na relatywnie szybką poprawę nastroju. Wszystko to jest możliwe dzięki najważniejszemu elementowi psychoterapii czyli relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, szacunku i empatii.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim, następnie ukończyłam szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii uzależnień zakończone uzyskaniem Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydanego przez PARPA. Ukończyłam pełne 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU, jestem w trakcie certyfikacji. Posiadam także Certyfikat Terapeuty Motywującego uprawniający do prowadzenia psychoterapii motywującej, aktualnie kształcę się z zakresu psychotraumatologii na studiach podyplomowych w Collegium Humanum. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Sitarek.jpg

Psychoterapia 
indywidualna  

od 160 zł
50 minut

Psychoterapia 
par i małżeństw

230 zł - 50 minut
280 zł - 75 minut

Godziny pracy

Czwartek

Piątek

14-21

14-21

bottom of page