top of page

KATARZYNA SOŁTYSIAK

magister psychologii

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (w trakcie szkolenia)

Pracuję z dorosłymi, młodzieżą od 15 roku życia  prowadząc terapię indywidualną krótko i długoterminową, rodzinną oraz udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom borykającym się z atakami paniki, lękiem społecznym, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, depresyjnymi, niskim poczuciem własnej wartości, samotnością, autoagresją, perfekcjonizmem, z zaburzeniami ADHD/ADD, ze spektrum autyzmu. Pracuję z osobami ,które doświadczają trudności w relacjach, kryzysu w związku, nadmiernego stresu, wypalenia zawodowego.

 

W pracy z klientem zwracam szczególną uwagę na relację, która opiera się o zaufanie i współpracę. Buduję bezpieczną przestrzeń do otwartego wyrażania emocji, myśli, potrzeb. Pracuję w oparciu o metody o naukowo udowodnionej skuteczności, korzystam z technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu.

 

Tytuł magistra psychologii w specjalności psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna uzyskałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Psychoterapii Inter Ego. Odbyłam liczne szkolenia, m.in. dotyczące pracy z zaburzeniami lękowymi u dzieci i młodzieży, z ADHD, wspierania osób w procesie żałoby, kursy i warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, m.in. w szpitalu psychiatrycznym HCP w Poznaniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, telefonach zaufania oraz w przedszkolu specjalistycznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Sołtysiak_edited.jpg

Psychoterapia indywidualna
Oddział Poznań & ONLINE

od 160 zł
50 minut

Psychoterapia rodzinna
Oddział Poznań 

230 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

15-21

bottom of page