top of page

KATARZYNA STAŃCZYK

psycholog

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 

Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. i osobami dorosłymi. Pomagam osobom doświadczającym obniżonego nastroju, depresji, ataków paniki, fobii, natręctw czy zaburzeń lękowych. Pracuję z osobami nie radzącymi sobie ze stresem, napięciem, frustracją czy złością oraz tymi, którym trudno budować satysfakcjonujące relacje, czują się samotni, nierozumiani czy są w toksycznej relacji. 

 

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, gdzie następnie rozpoczęłam pełne 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam wiele szkoleń z pracy z lękiem, depresją, CHAD czy samouszkodzeniami.

Najważniejsze w pracy z Klientem jest dla mnie indywidualne podejście do jego problemu oraz nawiązanie z nim relacji terapeutycznej opartej na empatii i zaangażowaniu. W swojej pracy opieram się na nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej, która umożliwia kompleksowe zrozumienie pacjenta i praktyczną próbę podejścia do jego aktualnych trudności z którymi się boryka.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

wizerunekprofesjonalistypl-Projekt Kasi

Psychoterapia indywidualna 
online

180 zł
50 minut

Psychoterapia
indywidualna

oddział Wspólna 50

180 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

Środa

Piątek

12-17

12-16

12-17

bottom of page