top of page
Terapia uzależnień
  • zauważasz, że trudno Ci zatrzymać się z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych lub wykonywaniem czynności?

  • używki lub czynności nałogowe to Twoja częsta metoda radzenia sobie
    z napięciem, stresem?

  • pochodzisz z rodziny alkoholowej?

  • podejrzewasz, że Twoja osoba bliska jest uzależniona?

160-180 zł / 50 minut

M1_05693.jpg

W czym pomagamy?

szkodliwe picie, palenie, używanie

uzależnienie od zakupów

uzależnienie od alkoholu

uzależnienie od komórki, komputera

uzależnienie od leków

uzależnienie od masturbacji, seksu

uzależnienie od hazardu

syndrom DDA

uzależnienie od pornografii

współuzależnienie

kompulsywne objadanie się

politoksykomania

bottom of page