top of page

RAFAŁ BARTOSZEK

psycholog

psychoterapeuta psychodynamiczny 

Pracuję online z dorosłymi prowadząc psychoterapię krótko i długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom borykającym się z trudnościami emocjonalnymi takimi jak niska samoocena, nerwica, wypalenie zawodowe, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, doświadczającym trudności w relacjach, z zaburzeniami osobowości, neurorozwojowym (ADHD, ASD). Udzielam wsparcia osobom przeżywającym trudności życiowe oraz kryzysy takie jak: zaburzenia nastroju, poczucie bezsilności, wysoka wrażliwość, lęk, trudności w budowaniu lub/i utrzymywaniu relacji z innymi. Pomagam też odbudować relacje z samym/samą sobą. 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, zatem koncentruję się na sposobie przeżywania emocji oraz stylu budowania relacji przez pacjenta, co odkrywamy wspólnie, w relacji klient-terapeuta. W terapii najważniejsze jest dla mnie budowanie poczucia bezpieczeństwa i życzliwości, które są podstawą zaufania, więc również postępów w terapii. 

Tytuł magistra psychologii w specjalności społecznej uzyskałem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM (Katedra Psychoterapii UJ CM)

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Bartoszek.jpg

Psychoterapia
indywidualna
ONLINE

180 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Czwartek

18-23

18-23

bottom of page