top of page

MAŁGORZATA CHROBAK

psycholog

terapeuta uzależnień

psychoterapeuta systemowy

Pracuję z młodzieżą od 13 r.ż., parami i rodzinami, prowadzę terapię uzależnień. Pomagam osobom doświadczającym szerokiego spektrum trudności: zaburzeń depresyjnych, lękowych, ataków paniki, niskiej samooceny, nadmiernego stresy, złości, będącym w żałobie. Pomagam osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA. Pracuję z osobami, które mają trudności ze zbudowaniem relacji czy będącym w trudnych relacjach oraz z parami i rodzinami, które przeżywają kryzys, kłócą się, w których pojawiała się osoba trzecia czy brak satysfakcji czy zrozumienia.

W 2003 r. uzyskałam tytuł magistra, a w 2012 r. tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2019 r. ukończyłam Krakowską Szkołę Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ, a rok później 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej. Obecnie jestem na 3 roku psychologii w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University.

W pracy moja uwaga skupia się przede wszystkim na Kliencie, interesuje mnie otaczający go świat i środowisko. Ważny jest dla mnie szacunek oraz mam całkowitą wiarę w ludzkie wartości.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Chrobaknew_edited.jpg

Psychoterapia
indywidualna & 
terapia uzależnień

200 zł
50 minut

Psychotheraphy 
in English

230 zł
50 minut

Terapia
par i małżeństw &
couple 
counselling

230 zł - 50 minut
280 zł - 75 minut

Godziny pracy

Środa

Sobota

17-22

9-16

bottom of page