top of page

JULIA FALKIEWICZ

pedagog specjalny

psychoterapeutka integracyjna (w trakcie szkolenia)

terapeutka TSR

Pracuję stacjonarnie z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi od             6 roku życia prowadząc psychoterapię krótko i długoterminowa, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom doświadczającym obniżonego nastroju, braku motywacji, depresji, ataków paniki, zespołu stresu pourazowego, fobii, trudności w relacjach, z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD/ADD, ASD), borykającym się z niską samooceną, nerwicą, złością, autoagresją, przeżywającym załamanie nerwowe.

W pracy z Klientem ważne jest dla mnie budowanie relacji, autentyczność oraz empatia. Podczas spotkań najważniejsze są dla mnie potrzeby i cele klienta/pacjenta, dążę do stworzenia bezpiecznej atmosfery w gabinecie, w której klient może przyjrzeć się swoim trudnościom, myślom i emocjom. Pomagam klientom/pacjentom odkryć ich zasoby, zwiększać samoświadomość, samoakceptację oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Tytuł magistra pedagogiki uzyskałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (licencjat: pedagogika specjalna, magister: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka), aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR oraz Trening Umiejętności Społecznych TUS w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Falkiewicz.jpg

Terapia 
indywidualna

 

od 180 zł
50 minut

Godziny pracy

Środa

Czwartek

16-18

15-17

bottom of page