top of page

AGNIESZKA KASPRZAK 

psycholog

psychoterapeuta integracyjnyny

Pracuję z osobami z dorosłymi, które doświadczają trudności emocjonalnych, zaburzeń depresyjno-lękowych czy zaburzeń osobowości. Tym, którym trudno zbudować satysfakcjonujące relacje z innymi i tym, które znalazły się w trudym momencie życia, przeżywają kryzys czy załamanie nerwowe, nie potrafią poradzić sobie ze stresem, samotnością, żałobą czy stratą. Pracuję z osobami, które identyfikują u siebie syndrom DDA, perfekcjonizm czy niskie poczucie własnej wartości. Udzielam konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię krótko- oraz długoterminową. 

W procesie terapeutycznym kluczowe jest dla mnie zbudowanie relacji dającej pacjentowi poczucie akceptacji i bycia zrozumianym. Bezpieczna relacja tworzy bowiem przestrzeń do pracy nad budowaniem samoświadomości i daje pacjentowi możliwość lepszego zrozumienia natury trudności, których doświadcza. Relacja ta jest też okazją dla pacjenta do wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania, które mogą zwiększyć jego dobrostan i poprawić jakość życia.  

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS, gdzie ukończyłam również studia podyplomowe z Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej i roczny staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju. Obecnie jestem w trakcie pełnego, 4–letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

kasprzak.jpg

Psychoterapia
indywidualna 
oddział Wspólna 50

od 180 zł
50 minut

Psychoterapia
online

od 180 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek 

Czwartek

Piątek

11-15

10-13

12-16

10-13

bottom of page