AGNIESZKA KASPRZAK 

psycholog

psychoterapeuta integracyjnyny

Pracuję z osobami z dorosłymi, które doświadczają trudności emocjonalnych, zaburzeń depresyjno-lękowych czy zaburzeń osobowości. Tym, którym trudno zbudować satysfakcjonujące relacje z innymi i tym, które znalazły się w trudym momencie życia, przeżywają kryzys czy załamanie nerwowe, nie potrafią poradzić sobie ze stresem, samotnością, żałobą czy stratą. Pracuję z osobami, które identyfikują u siebie syndrom DDA, perfekcjonizm czy niskie poczucie własnej wartości. Udzielam konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię krótko- oraz długoterminową. 

W procesie terapeutycznym kluczowe jest dla mnie zbudowanie relacji dającej pacjentowi poczucie akceptacji i bycia zrozumianym. Bezpieczna relacja tworzy bowiem przestrzeń do pracy nad budowaniem samoświadomości i daje pacjentowi możliwość lepszego zrozumienia natury trudności, których doświadcza. Relacja ta jest też okazją dla pacjenta do wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania, które mogą zwiększyć jego dobrostan i poprawić jakość życia.  

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS, gdzie ukończyłam również studia podyplomowe z Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej i roczny staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju. Obecnie jestem w trakcie pełnego, 4–letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

kasprzak.jpg

Psychoterapia
indywidualna 

180 zł
50 minut

Psychoterapia
online

180 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Czwartek

11-15

12-16