URSZULA KOPERNIAK

psycholog

psychoterapeuta  integracyjny

Pracuję z osobami dorosłymi, udzielam konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzę psychoterapię krótko- oraz długoterminową. Pomagam osobom doświadczającym trudności emocjonalnych, zaburzeń depresyjno-lękowych czy zaburzeń osobowości. Tym, którym trudno zbudować satysfakcjonujące relacje z innymi i tym, które znalazły się w trudym momencie życia, przeżywają kryzys czy załamanie nerwowe, nie potrafią poradzić sobie ze stresem, żałobą czy stratą.

W pracy psychoterapeutycznej kluczowe jest dla mnie tworzenie bezpiecznej atmosfery akceptacji dla doświadczeń, myśli i uczuć Klienta. Wierzę, że dzięki temu Klient jest w stanie zrozumieć swoją przeszłości, ma gotowość mierzyć się z tym czego doświadcza aktualnie oraz pracować na rzecz tego jak chce funkcjonować w przyszłości.  

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS. Następnie ukończyłam Studium Lokalne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, a także szkolenia dotyczące m.in. pracy z osobą doświadczającą przemocy czy kryzysu psychicznego. Obecnie kończę pełne, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Psychoterapia
indywidualna

140 zł

50 minut

Godziny pracy

Piątek

17-21