top of page

ANTONI KORCZAK

psycholog

psychoterapeuta psychodynamiczny

Pracuję stacjonarnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 13 roku życia. Oferuję psychoterapię krótko- oraz długoterminową, konsultacje i wsparcie psychologiczne. Pomagam osobom doświadczającym trudności emocjonalnych, zaburzeń lękowych (ataki paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony), zaburzeń depresyjnych, z trudnościami w relacjach, z zaburzeniami osobowości (borderline i inne), zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, ASD). Pomagam również osobom borykającym się  z zaburzeniami odżywiania oraz z uzależnieniami behawioralnymi.

Pracę z pacjentami opieram na bezpiecznej relacji, dającej przestrzeń do odkrywania, nazywania i wypowiadania wszelkich trudnych, czasem bolesnych treści. Wierzę, że taki proces pozwala człowiekowi lepiej rozumieć siebie i mechanizmy wpływające na jego życie oraz umożliwia mu podejmowanie świadomych decyzji, co i jak chce zmienić. 

Uzyskałem tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie ukończyłem w CTSR kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia, a aktualnie jestem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów". Stale dokształcam się poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

 Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Korczak.jpg

Psychoterapia
indywidualna
oddział Wilanów

od 180 zł
50 minut

Godziny pracy

Czwartek

9-13

bottom of page