top of page

MAGDALENA KRZYŻOSIAK

psycholog

certyfikowana psychoterapeutka 
poznawczo-behawioralna

Pracuję stacjonarnie z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapią krótko oraz długoterminową, udzielam konsultacji i poradnictwa psychologicznego. Pomagam osobom borykającym się z zaburzeniami nastroju, ADHD/ADD, DDA, depresją, atakami paniki, niską samooceną, perfekcjonizmem, doświadczającym nadmiernego stresu, kryzysu emocjonalnego, lęku społecznego, trudności w relacjach, kryzysu w związku.

 

Kładę duży nacisk na szerokie wstępne rozpoznanie podłoża trudności. Na tej podstawie formułuję rekomendacje do dalszej pracy i wspólnie z Klientem ustalamy cele.

Niezwykle ważne jest dla mnie, aby osoba zgłaszająca się na terapię czuła się w relacji ze mną na tyle bezpiecznie, żebyśmy wspólnie, w stałej wymianie odczuć, spostrzeżeń i wniosków szukali sposobów na przezwyciężenie trudności. 

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w specjalizacji klinicznej i zdrowia, następnie odbyłam dwuletni staż psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, ukończyłam całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum CBT.

Stale się dokształcam, ukończyłam m.in . szkolenia: „Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA", "Metodologia pracy z pacjentami z osobowością chwiejną emocjonalnie (Borderline)", „Praca z wyobrażeniami w terapii poznawczo behawioralnej”. W pracy wykorzystuję również techniki terapii schematów i ACT.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Krzyżosiak.jpeg

Psychoterapia
indywidualna

 220 zł
50 minut

Psychoteraphy
in English

250 zł
50 minut

Godziny pracy

Wtorek

 

Czwartek

Piątek

10-15

 

9-14

11-14

bottom of page