top of page

PAULINA ŁUGOWSKA-GRELA

psycholog

psychoterapeutka      

poznawczo-behawioralna

Pracuję online z osobami dorosłymi , prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom doświadczającym nadmiernego stresu, depresji, ataków paniki, fobii, nerwicy, zaburzeń lękowych, lęku społecznego, borykającym się z niskim poczuciem własnej wartości, natrętnymi myślami, perfekcjonizmem.

W pracy z Klientem ważna jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu, akceptacji i zrozumieniu. Na pierwszym miejscu stawiam dobro Klienta oraz jego potrzeby.

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu, aktualnie jestem w trakcie pełnego czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Edukacji i Motywacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażu w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz  w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Ługowska-Grela.JPG

Psychoterapia
indywidualna
ONLINE

180  zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

10-14

bottom of page