top of page

MAGDALENA LECH

psycholog

certyfikowany psychoterapeuta Gestalt

Pracuję stacjonarnie z osobami dorosłymi. Zapraszam osoby doświadczające zagubienia, depresji, lęku, smutku, kryzysu, stresu, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w rozumieniu emocji, trudności w relacjach.

 

Praca z ludźmi jest dla mnie spotkaniem odbywającym się na zasadach partnerstwa i wzajemności. Każde spotkanie jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Bardzo ważne są dla mnie wzajemny szacunek, otwartość i autentyczność. ​

 

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, następnie studia podyplomowe z Arteterapii w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie, która spełnia wszystkie wymogi EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy), gdzie uzyskałam europejski certyfikat terapii Gestalt. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej - pracując z seniorami oraz z osobami wykluczonymi społecznie, w Fundacji Synapsis - pracując z osobami ze spektrum autyzmu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów. 

M2_06488.jpg

Psychoterapia indywidualna

oddział Chmielna 116/118

220 zł
50 minut

Psychoterapia online
 

220 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Czwartek

15-21

14-18

bottom of page