top of page

MAREK MIETELSKI

terapeuta uzależnień
psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają obniżonego nastroju, depresji, ataków paniki i innych trudności lękowych, natrętnych myśli czy fobii. Pomagam osobom z niskim poczuciem własnej wartości, którym trudno budować satysfakcjonujące relacje z innymi, które odczuwają nadmierny stres czy nie radzą sobie z emocjami. Pracuję z perfekcjonizmem, zaburzeniami osobowości i nastroju. Pomagam osobom uzależnionym, współuzależnionym i z syndromem DDA.

 

Tytuł magistra uzyskałem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA, ukończyłem pełne, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum CBT oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji .

Psychoterapia jest dla mnie pomocą w drodze do lepszego rozpoznania i zaspokajania swoich potrzeb. W pracy terapeutycznej z Pacjentem najważniejsze jest dla mnie oparte na empatii indywidualne podejście do każdego, bo to według mnie otwiera drogę do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. 

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

mietelski_edited.jpg

Psychoterapia
indywidualna
oddział Poznań

180 zł
50 minut

Terapia
uzależnień

180 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Środa

Czwartek

19:30-20:30

8-10; 18-19

8-9

bottom of page