top of page

KATARZYNA NOWAKOWSKA

psycholog

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Pracuję online z dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia prowadząc psychoterapię krótko oraz długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom borykającym się z lękiem społecznym, atakami paniki, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami depresyjnymi, brakiem pewności siebie, autoagresją, perfekcjonizmem, doświadczającym trudności w relacjach, z zaburzeniami osobowości, z ADHD/SDD, ASD.

W pracy z klientem bardzo ważne jest dla mnie zapewnienie bezpiecznego, nieoceniającego środowiska, w którym klient może wyrażać swoje myśli, potrzeby, emocje. Wierzę, że autentyczna, oparta na zaufaniu relacja terapeutyczna stanowi podstawę do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu.  W swojej praktyce terapeutycznej wykorzystuję elementy trzeciej fali CBT, tj. terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii opartej na uważności (MBCT), terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).

Tytuł magistra psychologii w specjalności klinicznej i neuropsychologii uzyskałam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie następnie ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki orz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Motywacji i Edukacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nowakowska_edited.jpg

                                         Psychoterapia indywidualna                                                                  
ONLINE

 

180 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Piątek

18-21

19-21

bottom of page