top of page

ANNA OLESZCZUK-SAWONIEWICZ

psycholog kliniczny 

dyplomowany psychoterapeuta integracyjny

 

Pracuję stacjonarnie  z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię krótko i długoterminową, udzielam poradnictwa psychologicznego.  Pomagam osobom którym brakuje sensu w życiu, motywacji, pewności siebie, borykającym się z lękiem społecznym, zespołem stresu pourazowego (PTSD), depresją, nerwicą, autoagresją, perfekcjonizmem, wysoką wrażliwością, doświadczającym trudności w relacjach, z zaburzeniami osobowości.

 

W psychoterapii za najważniejszą uważam relację, która rozwija się podczas spotkań, a także empatię, która pozwala poznać i zrozumieć perspektywę drugiej osoby. Ważny jest też dla mnie szacunek, bez którego nie wyobrażam sobie dobrej relacji – bezpiecznej, otwartej, opartej na zaufaniu.

Czując się wyróżniona możliwością towarzyszenia innej osobie w  podróży w jej wewnętrzny świat  myśli, uczuć, wrażeń i odniesień – staram się poszukiwać źródeł jej trudności, czy też problemowych dla niej objawów, eksploruję schematy reagowania, które mogą osłabiać adaptacyjność, generować problemy interpersonalne i powiększać ponoszone w nurcie życia  koszty psychologiczne. Często powstają one w dzieciństwie, prowadząc do Wewnętrznego Dziecka, którym pomagam się zaopiekować. 

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie ukończyłam także specjalizację z psychologii klinicznej. Pełne 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne ukończyłam dyplomem psychoterapeuty w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w ramach SWPS i IPZ PTP. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach, ukończyłam m.in. Warsztat zachowań asertywnych „Obrona przed manipulacją”  w Ośrodku Rozwoju Osobowości, Trening skutecznego wychowania Gordona, Seminarium warsztatowe „Program psychoterapii dla DDA w podejściu psychoterapii integracyjnej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Oleszczuk.jpg

Psychoterapia

  indywidualna
Oddział Chmielna & Wspólna Warszawa


 

220 zł
50 minut

Godziny pracy

Sobota

Niedziela

10-17

10-17

bottom of page