top of page

ADELA SZEMCZAK

magister psychologii

psychoterapeutka Gestalt

Pracuję stacjonarnie  z dorosłymi, prowadząc psychoterapię krótko oraz długoterminową, udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom borykającym się z trudnościami emocjonalnymi takimi jak: nadmierny stres, nerwica, załamanie nerwowe, brak asertywności, pewności siebie, autoagresja, z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi jak ataki paniki, fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzeniami psychosomatycznymi, z zaburzeniami osobowości, odżywiania.

Terapia jest dla mnie fascynującym i inspirującym spotkaniem z drugą osobą. Gestalt jest mi bliski poprzez holistyczne podejście, patrzenie na człowieka jako całość, na jego myśli, emocje, odczucia, a także ciało.

Wierzę, że każdy z nas ma wszystko, czego potrzebuje, aby wieść dobre, satysfakcjonujące życie, a terapia jest przestrzenią, która daje możliwość, aby to odkryć. To także bezpieczne miejsce do spotkania się z tym, co być może trudne, hamujące i bolesne - bez oceny, czy wartościowania. Wreszcie to także przestrzeń do tego, aby dostrzec i wzmocnić swoje zasoby i poszerzyć świadomość.

Co być może najważniejsze, terapia to przede wszystkim relacja, która daje możliwość zbliżenia się do samego siebie, przy towarzyszeniu tej drugiej osoby.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyłam również Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej a aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Gestalt. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach ukończyłam m.in.  Trening Terapeutyczny , Wsparcie terapeutyczne osób LGBTQIA/GSRD. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Szemczak.jpeg

Psychoterapia indywidualna
Oddział Wilanów

200 zł
50 minut

Godziny pracy

Poniedziałek

Czwartek

18-21

18-21

bottom of page